Contactgegevens:

Massagepraktijk Apeldoorn
Koningstraat 60
7315 HX APELDOORN
Telefoon: 06 34611722
www.ivsmassage.nl
info@ivsmassage.nl
KvK 57034885

Irma


Van noodzaak naar beroep!Door een ongeval in 2009 raakte ik ongeschikt voor mijn toenmalige vak en werd mij 2,5 jaar later verteld dat de klachten ontstaan door het ongeval voortaan bij mijn leven hoorden.
Op zoek naar oplossingen ter verbetering van mijn fysieke welbevinden  startte ik in datzelfde jaar met de opleiding sportmassage gevolgd door diverse meer specialistische opleidingen en uiteindelijk de HBO opleiding tot neuromusculair therapeut.

In 2014 startte ik mijn praktijk en bouwde sindsdien een goede naam op als pijnbestrijder. Met name mensen met langdurige chronisch pijn- en bewegingsklachten vonden al snel de weg naar mijn praktijk. Tegenwoordig komen mensen ook met recente klachten rechtstreeks naar mij.
Het behandelen van mensen met (chronische) pijnklachten en hen helpen om weer plezier te krijgen in hun leven geeft mij enorme voldoening.  Ik weet immers hoe het voelt en clienten waarderen het dat ik mij als ervaringsdeskundige goed in hen kan verplaatsen.  

Clienten worden actief bij hun behandeling betrokken en krijgen waar mogelijk hulp(middelen) aangeboden om zelf meer grip en invloed op hun klacht(en) en regie over hun eigen leven te krijgen.
De behandelmethoden die ik aanbied zijn naast ontspannend ook bewezen effectief met vaak een langdurige positieve uitwerking.
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden mijn behandelingen omdat de praktijk is aangesloten bij diverse beroepsvertegenwoordigende verenigingen als NMTN, NIBIG, VBAG en RBCZ.

Irma van Schaar
Neuromusculair Therapeut

------------------------------
Gevolgde opleidingen:
    NGS Sportmassage (IWS)
    Gecertificeerd Triggerpointcoach (myofasciale (triggerpoint) therapie)
module 1
module 2
module 3
Fascia & dysfunctie basistraining
Fascia & dysfunctie heup, onderrug, buik
Specialisatie diafragma en ademhaling
Specialisatie hoofdpijn
Specialisatie complexe buikproblematiek 
Training Fascia volgens David Lesondak
    Afgeronde HBO-opleiding Neuromusculair Therapeut (Prevenzis)
Orthomoleculaire Voeding
FysioPathologie
Spinaal Segment
Psychologie en PsychoPathologie
Methodisch Handelen
Bewegingsleer en Ondersteuning
Triggerpoint Specialist
Triggerpoint Therapeut (Dry Needling)
Arthrogeen Basis
Arthrogeen Vervolg, inclusief fascia basis
    Psychosomatisch Trainer (Triggerpointcoach) (voor chronische pijnklachten)
    Geregistreerd Dorn-behandelaar (Dorn Instituut Idelette Eijgelaar)
Basiscursus Dorn Therapie & Breuss Massage 
Nascholing 1 Dorn Therapie & Breuss Massage
    Diverse massagetrainingen (IWS)
klassieke ontspanningemassage
ayurvedische massage
indiase hoofdmassage
hot/coldstone massage
Hawaiaanse lomilomimassage
Balinese massage
zwangerschapsmassage
    Diverse nascholingen / trainingen medische basiskennis en vaktechnisch
    O.a. te volgen specialisaties 2020: fybromyalgie en SAPS (subacromiaal pijnsyndroom)

------------------------------

PRIVACYBELEID
Massagepraktijk Apeldoorn neemt je privacy zeer serieus en zal op een veilige manier je persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Ik raad je aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen via info@ivsmassage.nl.

Verwerken van persoonsgegevens
Massagepraktijk Apeldoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze persoonsgegevens worden door mij verwerkt:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam en relatienummer zorgverzekeraar
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
Massagepraktijk Apeldoorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het bijhouden van jouw dossier
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienst uit te kunnen voeren
Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Massagepraktijk Apeldoorn verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Beveiliging
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
Als  behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ivsmassage.nl.

Gebruik door derden
Massagepraktijk Apeldoorn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Massagepraktijk Apeldoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (ook alleen met jouw toestemming).
Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Bewaartermijn
Massagepraktijk Apeldoorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Cookies
Massagepraktijk Apeldoorn gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die massagepraktijk Apeldoorn gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijg ik beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kan ik mijn website optimaliseren.


Social media
Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze socialmediakanalen. Op de contactpagina op mijn website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Ik maak gebruik van de volgende socialmediakanalen:
Facebook
LinkedIn
Je rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Apeldoorn. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan jou. Je hebt recht op dataoverdraagbaarheid: je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ivsmassage.nl.

Massagepraktijk Apeldoorn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
In overeenstemming met de privacywetgeving garandeert Massagepraktijk Apeldoorn dat de persoonlijke gegevens die je verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Als je je persoonlijke gegevens wenst te veranderen of te verwijderen, word je verzocht schriftelijk contact op te nemen met:
Massagepraktijk Apeldoorn | Koningstraat 60 | 7315 HX | Apeldoorn | 06 – 34611722 | info@ivsmassage.nl